vitskapleg publisering

Artiklar

  • årsmelding vf på nett 2023

    No kan du lese Vestlandsforsking si årsmelding for 2022 på nettsida vår. Dette er den første heildigitale versjonen av instituttet si årsmelding.
    – Vi håpar det vil gjere at fleire les om oss og det vi held på med, seier direktør Anne Karin Hamre.