teknologifag

Artiklar

  • Ei gruppe kvinner i akademia står oppstilt og smiler

    Kvinner har lenge vore i mindretal i teknologiorientert arbeid, også i likestilte Norden. Dette paradokset var utgangspunktet for eit femårig forskingssamarbeid med universiteta i Uppsala og Tampere.
    – Eit av dei mest spennande funna våre er at kvinner finn ukonvensjonelle vegar inn i denne typen arbeid, seier seniorforskar Gilda Seddighi.

  • To kvinner med pc i møterom, ei middelaldrande og ei ung. Smiler

    Sosiologistudent Mathea Endeberg fekk sin første smak av arbeidslivet gjennom arbeidslivsretta praksis ved Vestlandsforsking i oktober og november. På dei sju vekene rakk ho å utforme og gjennomføre ein survey til teknologistudentar og analysere svara som kom inn.
    – Eg har ikkje gjort noko liknande før. Det har vore spennande å vere med frå start til slutt, seier Mathea.