forskingsetikk

Artiklar

  • To skjermar i eit auditorium der det står ein mann fremst. Blå, vakre motiv på skjermane frå Arktis (identiske). Mørk sal.

    Polarekspedisjonar, forskingsetikk og mangfald og likestilling i akademia var ingrediensane i Vestlandsforsking-dagen 2021. – Eit viktig mål for denne dagen er å bygge instituttkultur, seier direktør Anders-Johan Almås.