brevandring

Artiklar

  • bratte svaberg framfor brefall, tre fjellkledde folk går oppover mot isen i det fjerne

    Turistane kan svikte turistmagnetane rundt Jostedalsbreen etter kvart som brearmane trekkjer seg tilbake. Førebelse forskingsresultat tyder på at det kjem færre turistar når avstanden til brefall og blåis blir for stor. Samtidig ser forskarane eit potensial for omstilling.