Rapport
Id:
February 2022

Rapporten stammar frå prosjektet Tilpassing til og tiltak mot klimaendringar på lokalt nivå i Bulgaria. Målet med rapporten er å gi eksempel på korleis byar i ulike land handterer klimaendringar, og korleis dei tilpassar seg for å bli mindre sårbare for ulike typar klimarisiko. Eksempla i rapporten er meint å fungere som inspirasjon og kunnskapskjelde for dei åtte bulgarske byane som deltar i prosjektet.