Effektar frå COVID 19 på cruiseturisme til Vestlandet (ECOVET)

Koronapandemien har lagt ein dempar på reising over heile verda, og den norske reiselivsnæringa er hardt råka. Cruisenæringa er blant dei som har fått eit hardt slag, og ECOVET går ut på å kartlegge kva den kraftige reduksjonen i cruiseturisme har å seie for Vestlandet. Forskarane og dei tre fylkeskommunane skal kartlegge konsekvensar i samanheng med tre pilarar for berekraft:

(1) Kva økonomiske følgjer har bortfallet av cruiseturisme i 2020, dvs. kor stort er inntektstapet?

(2) Korleis er utsleppa i løpet av ein sesong med redusert cruiseturisme?

(3) Korleis reagerer innbyggjarar og norske turistar på typiske turiststader på fråværet av cruiseturistar?

Prosjektet vil diskutere berekraftig tilpassingar i reiselivet på kort og lang sikt med ei breitt samansett referansegruppe. Her møtast representantar for cruisenæringa, cruisedestinasjonar, offentlege ynde, maritim næring og forskarar jamleg i prosjektperioden.

Deltakarar

Prosjektet er forankra i gruppa som jobbar med handlingsplan for cruisestrategien på Vestlandet og forskinga utført i prosjektet skal gje direkte innspel til handlingsplanen. Prosjektkoordinator vil være Trond Amland som leder arbeidet med handlingsplanen. Gruppa som jobbar med handlingsplanen består elles av: Beate Bergsholm (Vestland fylkeskommune), Anne Silje Sylvarnes (Vestland fylkeskommune), Lillian Sæther (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Randi Klæbo (Rogaland fylkeskommune). Professor Stefan Gössling Vestlandsforsking vil være prosjektleiar, og ha ansvaret for dei faglege leveranse i prosjektet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
I samarbeid med:
Fylkeskommunane Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal
Prosjektnummer:
6559
Prosjektleiar:
Forskingskoordinator
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Gruppeleiar Teksam (permisjon)
Aktuelt:
  • Foto

    Å legge fram forskinga si med få og enkle ord, er eit ideal på frammarsj i akademia. Under Forskingsdagane skal fleire forskarar frå Vestlandsforsking delta på slike arrangement. Det eine føregår i Sogndal.

  • Foto

    Små bygder på Vestlandet som vanlegvis tek imot cruiseskip, har hatt ein nokså annleis sommar i 2020. Også byar med cruisehamn har vore nesten utan anløp. No ynskjer Vestlandsforsking å finne ut korleis innbyggarane opplevde at cruiseturistane uteblei. Bur du på dei utvalde stadene? Då vil forskarane gjerne høyre ditt syn på saka.

  • Foto

    Korleis cruisenæringa på Vestlandet blir etter korona-pandemien, er blant det Vestlandsforsking skal forske på i haust. Instituttet startar opp tre nye prosjekt om framtida for reiselivet i lys av koronakrisa og klimaendringane.