Bortfall av cruiseturisme og konsekvenser for utslipp. Ei analyse av planlagde anløp for året 2021 i havner på Vestlandet

Notat
Id:
Juli 2021

Vår analyse av unngåtte utslipp i Vestlandshavner, som baserer seg på planlagte anløp for sesongen 2021 og en beregning for hvert enkelt skip basert på deres motorteknologi og gjeldende regler for utslipp, viser at fraværet av cruiseturisme i sesongen 2020 sparte følgende utslipp i havneområder på Vestlandet; 60 000 tonn CO2, 766 tonn NOx og 49 tonn svovel. Det er verdt å merke seg at om befolkninga blir berørt av utslippene kommer an på vind og værforhold. Vi har ikke beregnet spredning av utslipp, altså i hvilken grad befolkningen i enkelt-havner faktisk er berørt av utslippene