Cruisedestinasjoner uten cruiseturisme – innbyggere sine opplevelser. Innbyggerundersøkelse

Notat
Id:
Juli 2021

Små bygder på Vestlandet som vanligvis tok imot cruiseskip, har hatt en annerledes sommer i 2020. Også byer med cruisehavn har vært nesten uten anløp. Nå ønsker Vestlandsforsking å finne ut hvordan innbyggerne opplevde at cruiseturistene uteble. Denne rapporten handler om en av flere arbeidspakker i prosjektet, og som er en undersøkelse med både kvantitative og kvalitative spørsmål gjennomført med innbyggere fra ti ulike destinasjoner: Bergen, Eidfjord, Flåm, Geiranger, Haugesund, Hellesylt, Nordfjordeid, Olden, Stavanger og Ålesund. Resultater viser at respondenter opplever flere positive og negative sider ved fravær av cruiseturismen. Blant de positive er mindre støy, forurensing og trengsel nevnt oftest, mens negative fokuserer rundt nedgangen i omsetningen til næringslivet, og følelsen av det er mindre ‘liv’ i byen/bygden. Det finnes interessante forskjeller i opplevelser til innbyggere fra byer og bygder som deltok i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er del av et større forskningsprosjekt, ECOVET (Effekter fra covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet), der målet er å kartlegge følgene av en sommer uten cruiseturister.