Cruisedestinasjoner uten cruiseturisme – innbyggeres opplevelser

Notat
Id:
April 2021

Små bygder på Vestlandet som vanligvis tar imot cruiseskip, har hatt en annerledes sommer i 2020. Også byer med cruisehavn har vært nesten uten anløp. Nå ønsker Vestlandsforsking å finne ut hvordan innbyggerne opplevde at cruiseturistene uteble. Denne rapporten handler om en av flere arbeidspakker i prosjektet, og er en undersøkelse med både kvantitative og kvalitative spørsmål gjennomført blant innbyggere fra ti ulike destinasjoner: Bergen, Eidfjord, Flåm, Geiranger, Haugesund, Hellesylt, Nordfjordeid, Olden, Stavanger og Ålesund.

Resultatet viser at respondentene opplever flere positive og negative sider ved fravær av cruiseturismen. Blant de positive er mindre støy, forurensing og trengsel nevnt oftest, mens de negative knytter seg til nedgangen i omsetning for næringslivet og følelsen av mindre «liv» i byen/bygden. Flere respondenter rapporterer om behov for reduksjon av cruisetrafikken og omstilling i reiselivet, samtidig som de gir utrykk for cruise-tradisjoner på Vestlandet. Det finnes interessante forskjeller i opplevelser til innbyggere fra byer og bygder, samt knyttet alderen til de som deltok i spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen er del av et større forskningsprosjekt, ECOVET (Effekter fra covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet), der målet er å kartlegge følgene av en sommer uten cruiseturister.