Tara Botnen
Holm
tilsett
Stillingstittel:
Forskar og stipendiat
Akademisk tittel:
Master
Telefon:
Tilsett:
08.02.2021

Tara Botnen Holm har ein master i fornybar energi frå Norges miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). I masteroppgåva, som har tittelen «The future importance of short term markets: An analyse of intraday prices in the Nordic intraday market; Elbas», undersøkte ho korleis prisane på intra-dagmarknaden på Nord Pool Spot utvikla seg, ved å lage ein prismodell basert på multippel regresjonsanalyse.

Tara har arbeidd som klimakoordinator for Rogaland fylkeskommune i fire år (2017-2021). Der hadde ho ansvar for det meste av klimaarbeidet, mellom anna utarbeidinga av fylkeskommunen sin første regionale plan for klimatilpassing.

Publikasjonar:
Prosjekt: