Co-Adapt Communities for Climate Change Action

Målet for dette prosjektet er å utvikle et medvirknings-verktøy for klimaomstilling som fasiliterer for klimatilpasning og kutt i utslipp av klimagasser i byer i Polen. Prosjektet adresserer strategier for å overkomme barrierer for aktiviteter, engasjement of gressrotsdeltagelse, så vel som at prosjektet søker å finne innovative design i anvendt forskning på klimaomstilling. Prosjektet vil bidra til å styrke resiliens og skape større integrasjon i medvirkningsprosesser i bysamfunn som styrker evne til å omstille seg de økte behovene for tilpasning i byer. Verktøyet vil inneholde «serious gaming» metoder og tillate for å eskperimentere med ulike strategier og løsninger på klimaproblemer, og vil ha som mål å overkomme det som ofte kalles «motivasjonsgapet» i klimaomstillingen, og skape et bredt og større engasjement i klimaomstillingsarbeid.

Prosjektleiar er Agata Cieszka Warsaw University of life Sciences

Hovedside for prosjektet finn du HER

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
National Science Centre, Polen
European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021
I samarbeid med:
Warsaw University of Life Sciences
OsloMet
University of Warsaw
Prosjektnummer:
6604
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: