Nils Arne
Hove
tidlegare tilsett
Telefon:
Tilsett:
Start 1999 - end 2011

Har arbeidd med data sidan tidleg på 80-talet. Utdanna ingeniør frå Bergen i 1984. Jobba som programmerar, systemutviklar i Kommunedata Vestlandet, seinare NIT og IBM fram til 1999. I denne perioden har Nils Arne også teke mellomfag idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
 

På Vestlandsforsking har arbeidet for det meste vore systemutvikling, særleg mot internett. I det siste er også fokus retta mot informasjons- og systemarkitektur.

Publikasjonar:
Prosjekt: