Vestlandsforsking er bedt om å leia prosjektet "Beste praksis for Los i kommuneportalar" for KS/Balestrand kommune.  Alle kommunane i Sogn og Fjordane er involverte i prosjektet som skal finna fram til best muleg bruk av Los i eigne nettportalar. Hovuddelen av arbeidet blir knytt opp mot samlingar i dei tre regionane. Her vil også eksterne bidragsytarar bli inviterte, både fagpersonar innan temaet, leverandørar og andre kommunar utanfor fylket.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6170
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: