Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester

Vestlandsforsking er engasjert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) for å evaluera offentlege nettstader etter eit sett av indikatorar for god kvalitet. Vestlandsforsking har delteke i dette arbeidet sidan starten i 2001, og har gjennom desse åra opparbeida god kompetanse både på utforming av indikatorar for gode nettsider, og praktisk evaluering med utgangspunkt i desse.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Prosjektnummer:
6176
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Aktuelt: