Sogndal fotball - Ein sosial møteplass - skattefunn

Sogndal Fotball AS skal vere i forkant med bruk av ny teknologi blant dei små klubbane i norsk fotball. Sogndal Fotball skal utvikle, teste og ta i bruk heilt nye IKT-baserte tenester for å kommunisere med fleire brukargrupper på ein ny og meir effektiv og integrert måte. Dei nye tenestene skal sikre Sogndal Fotball i ein stadig meir konkurranseutsett marknad og i tillegg legge grunnlag for å kunne selje nye tenester til liknande klubbar nasjonalt og internasjonalt.

Vestlandsforsking skal bidra gjennom heile prosjektet, men ha serleg fokus på det metodiske rundt pilotane og eksperimenta.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogndal Fotball
Prosjektnummer:
6181
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):