Rapport
Id:
2009-4

 

Notat som omhandlar gjennomføringa og resultata frå forprosjekt med Sogndal Fotball om investering i eit CRM-system som IT-nav for å kunne levere betre tenester til sponsorar, medlemmer og tilskodarar.  Prosjektet har ført til at det er inngått kontrakt med Green 4 Solutions om levering, og det vert no spesifisert eit hovudprosjekt.