Marit Haugan
Hove
tidlegare tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:
Tilsett:
2016

Marit er sivilingeniør med MSc i produktutvikling frå Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. Ho har gjennom studiane arbeidd med fleire ulike prosjekt med fokus på helse, idrett og velferd. Marit si masteroppgåve har tittelen "Utvikling av tilleggsutstyr til sykkel for born med funksjonshemmingar" og sykkelen ho var med på å utvikle er i dag tilgjengeleg via NAV Hjelpemiddelsentral.  

Ved Vestlandsforsking arbeider Marit hovudsakleg med velferdsteknologi.

Marit var trainee ved Vestlandsforsking i perioden mai 2016 til mai 2017. 

Publikasjonar:
Prosjekt: