Smarte landlige byer: utveksling av gode rutiner og erfaring med fokus på effektivt samarbeid mellom forskning og offentlig sektor

Teknologi- og konseptutviklingen for smarte byer er under utvikling både i Tsjekkia og i Norge.   Den største svakheten er ofte udefinert eller manglende forbindelse mellom forskningsorganisasjoner og kommuner. Det gjelder spesielt for små og avsidesliggende smarte byer. Norske byer er i forkant av smart-by-implementering, men nye modeller for samarbeid er nødvendig for å gjøre smart-by-utviklingen enda mer effektiv. 

De foreslåtte aktivitetene har som målsetting å styrke samarbeidet mellom Vestlandsforsking og CTU-UCEEB gjennom å dele erfaring og rutiner for å overføre kunnskap fra forskningsinstitusjoner til kommunale beslutningstakere.  Begge instituttene har lang erfaring med å forske på landlige smarte byer, og med å samarbeide med kommuner under 20 000 innbyggere.

Prosjektet kommer til å utvikle en felles H2020-søknad for EE-09-2017-utlysningen for energieffektiviseringstiltak i offentlig sektor. I tillegg vil instituttene utveksle know-how om prosjekter innen smarte landlige byer.

Med dette formålet for øyet vil to utvekslingsbesøk finne sted i mars og april 2017 for ansatte (forskning/ledelse) ved de to partnerinstitusjonene. Emnerelaterte besøk vil finne sted i Eid (NOR) og Bustehrad (CZE). Aktivitetene vil bidra til felles H2020-søknad og en rapport om anvendt forskning ved de respektive instituttene relatert til emnet smarte landlige byer.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EØS-finansiering
Prosjektnummer:
6457
Prosjektleiar:
Forskar/Seniorrådgjevar EU-forsking
Prosjektmedarbeidarar: