Sunn næring: Potensiale for næringsutvikling og innovasjon knytt til natur og menneskelege ressursar i Sogn

Forprosjektet skal vurdere potensialet for å etablere ei internasjonalt anerkjent næringsklynge i Sogn med fokus på innovasjon, utandørs opplevingar og førebyggande helse. I forprosjektet skal Vestlandsforsking kartlegge dagens situasjon i lag med Høgskulen i Sogn og Fjordane og bedrifter i Indre Sogn. Basert på workshopar og studietur skal prosjektet breia grunnen for ein mogeleg hovudprosjektsøknad.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Bratt Moro AS
Prosjektnummer:
6425
Prosjektleiar:
Gjesteforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Gruppeleiar Teksam (permisjon)