Zuzana
Nordeng
tidlegare tilsett
Stillingstittel:
Forskar/Seniorrådgjevar EU-forsking
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
05.09.2016

Zuzana har en europeisk master (M.Phil.) i helseøkonomi og -ledelse fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bologna, Italia (2015).  Hennes masteroppgave analyserer implementeringen av EUs regler for pasientrettigheter i Norge og i Tyskland. Hun har også en doktorgrad i EUs finansieringsmekanismer fra Comenius Universitet i Bratislava, Slovakia (2010), mastergrad i ledelse (2005) og bachelorgrad i sosiologi og HR utvikling (2001).

Mellom 2005 og 2014 jobbet Zuzana for Den europeiske kommisjon i Brussel, Belgia, og for tilknyttede EU- byråer/kontorer (Lisboa, Portugal og Cairo, Egypt). I denne perioden arbeidet hun med forskjellige EU program, i forskjellige roller: prosjektfinansiering, offentlige anbud, tildeling av tilskudd, budsjett, kontraktstyring og revisjon. Dessuten utarbeidet hun med økonomiske rapporter og analyser. Rent praktisk koordinerte hun EU- prosjekter støttet gjennom EU 6. og 7. rammeprogram for forskning og utvikling.

Publikasjonar: