Dette er eit forskingsprosjekt der vi ønskjer å dokumentere aktivitet som har skjedd gjennom IT-forum i Sogn og Fjordane, for å lære meir om korleis dette nettverket fungerer som eit samarbeidsorgan på tvers av sektorar og einingar i fylket.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
IT-forum
Prosjektnummer:
6460
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar: