Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane. Fase 3 - avsluttande rapport

Notat
Id:
2017-11

Rapporten oppsummerer aktivitetar og kunnskap frå fase 3 av fylkesprosjektet Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium