Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane. Fase 3 - avsluttande rapport

Notat
Id:
2017-11

Rapporten oppsummerer aktivitetar og kunnskap frå fase 3 av fylkesprosjektet Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane