Samarbeidsmodell for trinnbasert inkluderende læringsmiljø i IKT i grunnskolen (STILIG)

Visjonen for innovasjonsprosjektet STILIG er å gjøre Sogn og Fjordane til ekspert og en spydspiss i arbeidet med å inkludere alle elevgrupper i en pilot for å fremme IKT-faget i grunnskolen. Målet for hovedprosjektet STILIG er å designe, etablere og prøve ut en modell for inkluderende IKT-undervisning i grunnskolen ved hjelp av regionale ressurser som omfatter videregående skoler, pedagoger, næringsliv og IKT-eksperter, foreldre og frivillige organisasjoner, samt FoU-miljø

STILIG-forpro er et forprosjekt med mål å designe hovedprosjektet STILIG, og å utarbeide søknad om å kunne gjennomføre STILIG.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
I samarbeid med:
Eid vidaregåande skule
Prosjektnummer:
6480
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: