Kronikk
Id:
September 2023
Utgjevar:
forskersonen.no

Økt beredskap er ikke alene nok til å sikre samfunnet mot et klima i endring. Tiden er heller moden for å diskutere hvordan vi kan redusere behovet for beredskap. En ny nordisk studie viser vei.