Kartlegging av klimatilpasningsarbeid i et utvalg land (Adapt-map)

På oppdrag frå Miljødirektoratet skal vi kartlegge hvordan Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, og Østerrike innretter det nasjonale arbeidet med klimatilpasning. Kartleggingen skal inkluderer en gjennomgang av relevante dokumenter og intervjuer med representanter fra landene. Kartleggingen skal særlig se på hvordan styringssystemer for klimatilpasningspolitikken fungerer, inkludert krav og føringer til ulike aktører, rutiner for å fremskaffe felles kunnskapsgrunnlag nasjonalt (risiko- og sårbarhetsanalyser), og systemer for måling, rapportering og evaluering.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljødirektoratet
I samarbeid med:
Norce samfunn, Stockholm environment institute
Prosjektnummer:
6628
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: