Hilde G.
Corneliussen
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Dr. art
Telefon:

Hilde G. Corneliussen er Dr. art med doktorgrad i humanistisk informatikk (2003) med avhandlingen Diskursens makt - individets frihet: Kjønnede posisjoner i diskursen om data, og cand.polit. med hovedfag i historie (1996), begge fra Universitetet i Bergen (UiB). Hun har vært ansatt ved humanistisk informatikk, senere digital kultur, ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB mellom 1998 og 2016. I tillegg til forskning på området har Hilde lang erfaring fra veiledning og undervisning på bachelor og masternivånivå, veiledning av PhD-stipendiater, samt fra undervisningsledelse ved UiB.

Hildes forskningsinteresse og publikasjoner er konsentrert omkring teknologi, IKT, datahistorie og dataspill knyttet til problemstillinger omkring kjønn, identitet og meningskonstruksjon. Publikasjoner inkluderer monografien Gender-Technology Relations: Exploring Stability and Change (2011, Palgrave Macmillan), og antologien Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft® Reader (MIT Press, 2008), redigert sammen med Jill Walker Rettberg.

Etter at Hilde begynte å jobbe ved Vestlandsforsking i 2013 har hun vært engasjert i prosjekt under fagfeltet "teknologi og samfunn", med hovedvekt på teknologiske reformer i kommunale pleie- og omsorgstenester, og kjønn og likestilling i teknologidrevet arbeidsliv og utdanning.

Fra 2017 til 2021 skal Hilde lede ett av fire forskningsområder under det Nordforsk-finansierte Nordic Centre of Excellence: Beyond the gender paradox: Women’s careers in technology-driven research and innovation in and outside of academe, i samarbeid med universitetene i Uppsala (prosjektleder) og Tampere.

Publikasjonar:
Prosjekt: