DIGcapabilities: Å fremme digitale kompetanser blant ungdommer

Digital teknologi er nå en integrert del av våre daglige liv, spesielt i høyt digitaliserte samfunn som Norge. Den spiller en essensiell rolle i ulike aspekter av arbeidsliv og tilgang til velferdstjenester. Imidlertid mangler vi tilstrekkelig kunnskap om hvordan unge mennesker i sårbare situasjoner, for eksempel de som ikke er i utdanning, arbeid, eller under opplæring (NEET), kan utnytte digitale verktøy til sin fordel.

Selv om Norge har en lavere andel av unge som verken er i skole, jobb eller opplæring (NEET) sammenlignet med andre europeiske land, har denne gruppen av unge i Norge en tendens til å oppleve dårligere mental helse og lavere utdanningsnivå. Blant unge som ikke har fullført videregående skole, er innvandrere overrepresentert, noe som øker sjansen for at de forblir i en langvarig NEET-situasjon.

Hovedmålet i DIGcapabilities-prosjektet er å identifisere hvordan sosial bakgrunn og faktorer som øker sjansen for å være frakoblet fra utdanning og arbeid påvirker digitale praksiser, strategier og utfordringer blant denne gruppen av ungdommer. Prosjektet vil utforske disse digitale praksisene innenfor og på tvers av deres sosiale omgivelser. I DIGcapabilities-prosjektet vil vi undersøke tre sentrale aspekter:

  • Hvordan disse ungdommer tolker sine daglige digitale vaner,
  • disse digitale praksisene i sammenheng med familiens daglige dynamikk,
  • deres samhandling med velferdstjenester gjennom digitale kanaler.

Gjennom disse trinnene har vi som mål å utvikle et metodologisk rammeverk som kan forbedre vår forståelse av de digitale ulikhetene opplevd av denne gruppen av ungdommer. Dette vil bli vårt grunnlag for anbefalinger til offentlige aktører og beslutningstakere om hvordan man kan forbedre digital inkludering av disse ungdommene.

Prosjektets webside hjå NORCE

 

Prosjektleiar hjå NORCE er Gilda Seddighi

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
NORCE
Prosjektnummer:
6680