Tiltak for rekruttering av jenter til teknologifag

Prosjektet skal løse to problemer som er avgjørende for et bærekraftig økosystem for innovasjon: 1) utvikling av realfags- og IT-kompetanse blant regionens unge, og 2) mangfold i neste generasjons arbeidsstyrke. Prosjektet skal utvikle et samarbeid mellom regionens utdanningsinstitusjoner og teknologibedrifter. Prosjektet er nyskapende ved at det legger vekt på å bruke den eksisterende teknologiske arbeidsstyrken som rollemodeller – «tech moms og tech dads» - for å påvirke regionens ungdom på en positiv måte.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forregion
Prosjektnummer:
6683