Hilde G.
Corneliussen
tilsett
Stillingstittel:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Akademisk tittel:
Dr. art
Telefon:

Hilde er leiande seniorforsker og forskningsleder for forskergruppa teknologi og samfunn. Hun har doktorgrad i Humanistisk informatikk (2003) med forankring i det tverrfaglige feltet vitenskaps- og teknologistudier (STS – Science, technology and society). Hun har lang erfaring som forsker, foreleser og kunnskapsformidler fra Universitetet i Bergen (1998-2016) og fra Vestlandsforsking siden 2013. Hovedinteresse for forskningen er IKT og kjønn, mangfold og inkludering på områder som utdanning, arbeidsliv, og i fritid og familie. Hennes senere forskningsprosjekter omfatter et mangfold av tema, som f.eks. rekruttering til IT-fag, kvinners tech-karrierer, e-helse-innovasjon og offentlig sektors bruk av kunstig intelligens, og kjønns(u)tradisjonelle utdanningsvalg. Hun leder forskergruppen Kjønn, mangfold og teknologi ved Vestlandsforsking.

Hilde publiserte høsten 2023 boken Reconstructions of Gender and Information Technology - Women Doing IT for Themselves (Palgrave Macmillan). Denne er åpent tilgjengelig (Open Access) på nett: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-5187-1
Nyhetssak om boken: https://www.vestforsk.no/nn/2023/hilde-si-nye-fagbok-om-kvinner-i-it-har-alt-vekt-stor-interesse 

 Tidligere eksempler fra Hildes forskning og forskningsformidling:

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9661-9638

Prosjekt: