Aktuelt-arkiv

 • Aktuelt
  ""

  Innovasjon vert ofte knytt til samfunnsutvikling, men likevel er det få kvinner som deltek i innovasjonsprosjekt. Det nye prosjektet "Kvinneløftet FixIT" skal bidra til å auke deltaking frå kvinner i forskings- og innovasjonsfeltet i Sogn og Fjordane og Hordaland.

 • Aktuelt
  ""

  Denne veka vert den femte nordiske konferansen om klimatilpassing arrangert i Norrköping i Sverige. Vestlandsforsking deltek med fem forskarar og presenterer både resultat frå forskinga og nysatsinga Norsk senter for klimatilpassing.

 • ""

  Referansegruppa, styringsgruppa og alle interesserte frå næringslivet er invitert for å drøfte behova i næringslivet for etter- og vidareutdanningstilbod, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet.

 • ""

  Korleis kan ein få «alle» med i strategien «Informatics for All»? Det var tema for panelet som Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking deltok i ved «The 14th European Computer Science Summit (ECSS 2018)» i Gøteborg denne veka.

 • Aktuelt
  ""

  Ei kartlegging av reiselivsinteresser i ferdig behandla konsesjonssaker viser at reiseliv i liten grad blir tematisert. Rapporten gir råd til vidare arbeid.

 • ""

  Er du IKT-student i Bergen og er halvveges eller i slutten av bachelorutdanninga di? Meld deg på Hackathon onsdag 24. oktober!

 • ""

  Statsbudsjettet for 2019 og FNs 1,5 graders-rapport ble begge lagt fram i dag. Økt satsing på klimaforsking og midler til nasjonalt klimatilpasningssenter i Sogndal uteblir.

 • Aktuelt
  Anna Maria Urbaniak-Brekke

  Ny forsking viser at nordmenn er dobbelt så fysisk aktive som polakkar. Det har dei norske kommunane mykje av æra for.

 • Aktuelt
  ""

  Dersom målet er ingen alvorlege ulykker ved Nigardsbreen er skriftleg informasjon ved Nigardsbreen ikkje tilstrekkeleg, sa forskar Eivind Brendehaug til møtelyden som drøfta tiltak for å sikre turistane ved Nigardsbreen.

 • ""

  Gilda Seddighi er ein av dei nye forskarane i Sogndal i 2018. Ho forskar på korleis ein kan inkludere kvinner og innvandrarar i større grad i utvikling og bruk av informasjon og kommunikasjonsteknologi i samfunnet.

 • ""

  For tredje året på rad kunne du møte forskarar frå Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet på Forskingstorg på Sogningen. Gjennom aktivitetar fekk barna lære på ein annan måte enn dei pleier på skulen.

 • ""

  Ei undersøking som samanliknar status for velferdsteknologi i Sogn og Fjordane i 2014 og mot slutten av 2017 viser at kommunane no har kome mykje lenger i å ta i bruk velferdsteknologi.

 • ""

  Fjerde og siste samling i prosjektet "Samhandling for grønt skifte" vart arrangert i Sogndal 20. - 21. september. Program og presentasjonar er tilgjengeleg her.

 • Aktuelt
  ""

  Denne veka startar Forskingsdagane. Du vil finne Vestlandsforsking på Forskingstorg i Sogndal 22. september, lese kronikkar om kva vi forskar på, og bestille gratis foredrag av ein forskar.

 • ""

  Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking er ute med ny bok. Den gir ei innføring i bruk av kunstig intelligens i næringslivet.

 • ""

  Daniel Furberg har nettopp starta opp doktorgradsarbeidet sitt om stordata. Han skal jobbe med å finne løsninger for nyttig analyse og bruk av stordata for næringsliv i Sogn og Fjordane.

 • Aktuelt
  Bokbyen i Fjærland

  Norge nå på NRK1 besøkjer Sogn og Fjordane denne veka, og onsdag 22. august handlar det om Fjærland og Noregs første bokby. Vår reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset er med i sendinga.

 • ""

  Tone Rusdal er ein av traineeane i årets kull i Framtidsfylket si traineeordning. Ho kjem til fylket med ein fersk master og skal jobbe ved Vestlandsforsking med klimaforsking.

 • Aktuelt
  ""

  Det nye IT-studiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Førde, vart opna i går i samband med oppstart av det nye studieåret. Rundt 25 studentar har valt å studera informasjonsteknologi ved det nyoppretta bachelor-studiet.

 • Aktuelt
  The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation

  I sommer har forskere fra 15 ulike land vært samla i Umeå i Sverige for å diskutere forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer. Ida Marie Gildestad representerte Vestlandsforsking.