FNs bærekraftmål

Utrydde svolt

2 UTRYDDE SVOLT

2.1: Få slutt på svolt og sikre særleg fattige/sårbare nok, trygg, næringsrik mat.

2.2: Få slutt på underernæring, særleg små barn, unge jenter, gravide og ammande, eldre.

2.3: doble produktivitet i småskala matproduksjon i landbruket, særleg for kvinner, urfolk, familiebruk, fiskarar, sikker og lik tilgang til land, kunnskap mm.

2.4:  sikre berekraftige matsystem, robust landbrukspraksis, som aukar produksjon, styrkar tilpassing til klima, ekstremvêr etc.

2.5: oppretthalde genetisk mangfald på frø, planter og husdyr, like rettar til fordelar av genetiske ressursar.

2a: auke investeringar til forsking, infrastruktur og rettleiing innan landbruk, teknologi i U-land.

2b: korrigere og forhindre handelsrestriksjonar og vriding av verdas landbruksmarknad (fjerne subsidiering og eksporttiltak i tråd med Doha).

2c: vedta tiltak for eit velfungerande matvaremarknad og unngå matvarepriskrigar.

2 Utrydde fattigdom