avrenning

Artiklar

  • Halvor Dannevig

    Forskarane er ikkje i tvil når dei no gir råd til styresmakter og samfunn: det hastar svært med å stanse forsuringa av hava våre.
    – Vi er allereie farleg nær grensa for det fleire organismer kan tåle, seier forskar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking.