Tålegrenseanalyse for cruiseturisme i Longyearbyen

Vestlandsforsking har fått i oppdrag av Visit Svalbard å definere tålegrensen for fremtidig cruiseturisme på Svalbard. Tålegrenseanalysen skal være et verktøy for planlegging av besøksstrategier. Ved hjelp av syv tålegrensedimensjoner skal oppdraget finne grensen for hva Longyearbyen tåler av belastning.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Visit Svalbard
Prosjektnummer:
6664
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar