Tålegrenseanalyse for cruiseturisme i Longyearbyen

Vestlandsforsking har fått i oppdrag av Visit Svalbard å definere tålegrensen for fremtidig cruiseturisme på Svalbard. Tålegrenseanalysen skal være et verktøy for planlegging av besøksstrategier. Ved hjelp av syv tålegrensedimensjoner skal oppdraget finne grensen for hva Longyearbyen tåler av belastning.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Visit Svalbard
Prosjektnummer:
6664
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Aktuelt:
  • cruiseskip ved Longyearbyen

    Populære reisemål for cruiseturistar har hyra Vestlandsforsking til å skaffe kunnskap om kor mykje cruiseturisme staden bør legge opp til. I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, ser forskarane på meir enn klima og miljø. Kva lokalsamfunnet ønskjer seg, er òg ein del av biletet.
    – Der reiselivet før la mest vekt på kva turistane ville ha, tenker ein no òg på kva innbyggjarar og andre i reisemålet ønskjer, seier seniorforskar Agnes B. Engeset.