Kunnskapsgrunnlag for vurderingar av tolegrenser for cruiseturisme i Longyearbyen

Notat
Id:
Mai 2024
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Vestlandsforsking har utvikla eit kunnskapsgrunnlag som skal inngå i vurderingar av ei grense for cruiseturisme til Longyearbyen. Visit Svalbard har bedt oss om å vurdere 7 ulike dimensjonar av tolegrense og du kan lese meir om dette i notatet.