Optimalisering av haustevinduage for steinfrukt med kunstig intelligens - test av maskinlæringsanalyse med morelle-produksjon i Sogn (OptiFrukt)

Prosjektet skal utgreie føresetnadene og bruk av kunstig intelligens (maskinlæring) for meir presis planlegging av innhaustingstid for moreller produsert i Sogn. Sogn Frukt og Grønt AS (SFG) som driftar og eig Noreg sitt største pakkeri for moreller er samarbeidspartner i prosjektet. Sesongen 2023 med svært mykje utkast har vist at det er stort behov for å utvikle og teste nye metodar som kan bidra til å sikre fruktkvalitet og redusere svinn i primærleddet. Målet med analysen er nok nøyaktigheit til å mogleggjera ei separasjon av haustetidsprognosar for ulike sortar og gardar med felles mottaksstad. Metodikken som vil bli uvikla og testa i prosjektet har potensial til å bli brukt for betre og meir føreseieleg planlegging av hausting for bønder og mottak for pakkeristrukturar, distributørar og salstrukturar, som har potensial til å optimalisere tids-planlegging og avgjerdstaking for bønder, pakkeri, og vidare opp i verdikjeda for å indusere meir føreseielegheit og effektivitet langs produksjons-forbrukslinja.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskingsmidlar for jordbruk og matindustri (FFL/JA)
I samarbeid med:
Sogn frukt og grønt AS
Prosjektnummer:
6688