Forebygging av voldsfremkallende atferd i det sosiale cyberrommet i lokalsamfunn (SOCYTI)

Samfunnets motstandskraft har i økende grad blitt en prioritet for lokale og nasjonale myndigheter. Tilgjengelige verktøy for å støtte initiativer fra lokalsamfunnstjenestene som kan styrke motstandskraften, har en viktig mangel: evnen til å vurdere og redusere de dynamiske risikoene forbundet med ondsinnede offentlige ytringer på nettet, som å spre hat og feilinformasjon på sosiale medier.

De siste årene har det dukket opp en rekke store datasett for sosiale medier, verktøy for kartlegging av samarbeid og datavitenskapelige tilnærminger som kan lette beregningsbasert samfunnsvitenskapelig forskning som søker økt innblikk i samfunnsresiliens-prosesser knyttet til offentlig atferd og tar sikte på å utforme handlingsrettede verktøy for samfunnstjenestene.

I Socyti-prosjektet er hovedmålet å undersøke hvordan man kan forbedre samfunnets motstandskraft, primært ved å velge en prinsipiell tilnærming til sosial cybersikkerhet, ved å utvikle metoder og verktøy for å informere norske samfunnstjenester i tide om proaktive intervensjoner i stor skala angående voldsfremkallende atferd på nettet.

Prosjektet vil gjennomføre analyser i stor skala på store datakilder, og tar hensyn til alle etiske, sosiale og juridiske (personvern og databeskyttelse) utfordringer knyttet til datahåndtering. Denne tilnærmingen står i kontrast til eksisterende tilnærminger for småskala-observasjoner av mennesker og undersøkelsesbaserte analytiske tilnærminger. Prosjektet har potensial til å påvirke innbyggernes hverdag og velvære, med stor sosial innvirkning, i tillegg til at det bidrar til å nå flere av FNs bærekraftmål, inkludert mål 11, 16 og 17.

SOCYTI project webpage

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
NLA Høgskolen AS
George Mason University (USA)
Prosjektnummer:
6615
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
 • Rajendra Akerkar - Bergen

  I juni kom EU sitt nye regelverk for kunstig intelligens på plass, som det første og mest omfattande reguleringa av sitt slag.
  – Med AI Act har EU sett standarden for resten av verda, meiner Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking, som leier instituttet si forskingsgruppe for kunstig intelligens og stordata.

 • cheshta og dante

  Teknologi- og samfunnsgruppa ved Vestlandsforsking har fått to nye medlemmer frå kvar sin verdsdel. Medan Dante Della Vella kjem frå Ohio i USA, har Cheshta Arora flytta til Sogndal frå den indiske hovudstadsregionen.

 • Kvinne med afrikansk bakgrunn og mann med indisk bakgrunn står i lobby

  Korleis artar netthets seg for frivillige, kommunale og statlege organisasjonar? 25. oktober inviterer Vestlandsforsking til ein arbeidsverkstad der hatpratet skal under lupa.

 • Gruppe med vaksne forskarar av begge kjønn står oppstilt i lobby

  Denne veka startar eit større forskingsprosjekt som skal utvikle nye metodar for å stoppe skadeleg innhald på nettet, som netthets, hatprat og feilinformasjon. Prosjektet har ei ramme på 19 millionar kroner og er leia av Vestlandsforsking.
  – Det er eit ambisøst prosjekt som kombinerer forsking og innovasjon for å bidra til å løyse eit stort samfunnsproblem, seier prosjektleiar Rajendra Akerkar.