Ida Marie
Gildestad
tidlegare tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:
Tilsett:
2017

Ida Marie Gildestad har ein mastergrad i samfunnsgeografi frå Universitetet i Oslo med fagleg fordjuping i klima- og bygeografi. Ho har òg ein bachelor i utviklingsstudiar med spesialisering i geografi frå Universitetet i Bergen. Gjennom studia har Ida opparbeidd seg kompetanse innan stadutvikling, miljøforvalting, arealplanlegging og globale miljøendringar. Ida si masteroppgåve har tittelen ‘Konstruksjon av fortrinn i Valdres. Et eksempel fra norsk periferi’, og fokuserer på samhandling og kunnskapsutveksling for regional utvikling i Valdres.

Ida var trainee hos Vestlandsforsking i perioden august 2016 til juni 2017.

Prosjekt: