Verdsetting av naturbasert reiseliv - forprosjekt

I forprosjektet skal me 

 • gjennomføre ei innleiande kartlegging av hovudutfordringane knytt til nedbygging av økosystemtenester som er viktige for reiselivsnæringa i Norge
 • identifisere metodane som blir brukt i Norge og internasjonalt for å verdsette økosystemtenester knytt til reiselivsnæringa

Prosjektet er finansiert av NCE Tourism, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NCE Tourism
Prosjektnummer:
6473
Prosjektleiar:
Gruppeleiar Teksam (permisjon)
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
 • Aktuelt
  ""

  Ei kartlegging av reiselivsinteresser i ferdig behandla konsesjonssaker viser at reiseliv i liten grad blir tematisert. Rapporten gir råd til vidare arbeid.

 • Aktuelt
  ""

  Ei kartlegging av reiselivsinteresser i ferdig behandla konsesjonssaker viser at reiseliv i liten grad blir tematisert. Vestlandsforsking har utført studien på oppdrag frå NCE Tourism.