Verdsetting av naturbasert reiseliv - forprosjekt

I forprosjektet skal me 

  • gjennomføre ei innleiande kartlegging av hovudutfordringane knytt til nedbygging av økosystemtenester som er viktige for reiselivsnæringa i Norge
  • identifisere metodane som blir brukt i Norge og internasjonalt for å verdsette økosystemtenester knytt til reiselivsnæringa
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NCE Tourism
Prosjektnummer:
6473
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: