Energieffektiv byturisme

Urban turisme bidrar til lokal verdiskaping, men fører også med seg miljøkonsekvenser som CO2-utslipp og annen forurensning, overbefolkning, kø, støy og turistifisering av byen, noe som har negative konsekvenser for både fastboende og tilreisende turister.

Dette prosjektet introduserer Smart City Hospitality konsept, bestående av retningslinjer og et utvalg verktøy for beslutningsstøtte, som kan hjelpe byer og destinasjoner i overgangen til en klimanøytral og sosialt ansvarlig turisme som samtidig bidrar til langsiktig lokal verdiskaping.

I prosjektet inngår å utvikle og ta i bruk databaserte simuleringsverktøy, apps og gjennomføre  såkalt seriøs gaming teknikk med deltakelse fra lokalpolitikere, kommuneadministrasjon og representanter for destinasjonsselskaper. Formålet er å skape en arena for å gjøre dype refleksjoner om hindringer for bærekraftig urban turisme og behovet for overgangs- eller tilpasningsstrategier. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunen og lokale reiselivsorganisasjoner i følgende byer: Amsterdam, Beograd, Darmstadt, Gøteborg, Stavanger og Valencia.

Meir info om prosjektet: https://scithos.eu/

Oversikt over samarbeidspartnarar: https://scithos.eu/partners/

Energieffektiv byturisme i media 

Bransjeblogg; om å spille seg til en mer bærekraftig byturisme

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6409
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar