Klimaomstilling i reiselivet. Klimasårbarhet og norske skianlegg

Foredrag

Presentasjon på nasjonal klimakonferanse i Sogndal 29. - 31. august 2017