Daniel
Furberg
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Telefon:
Tilsett:
15.08.2018

Daniel har ein mastergrad i Mekatronikk frå Chalmers Universitet i Gøteborg. Tidlegare har han mellom anna jobba med motorutvikling for Volvo og med instrumentering/kontrollsystem i oljesektoren.

Doktorgraden i stordata som Daniel arbeider med, er ein del av prosjektet ”Teknoløftet”. Hovudsatsingane i Teknoløft-prosjektet er å legge til rette for meir automatisering med robotar i små og mellomstore bedrifter, og å næringsretta og utvikle eit sterkt
kompetansemiljø innan stordata som kan gjere næringslivet bedre i stand til å bruke data til innovasjon og omstilling. Daniel har valt å fokusere arbeidet mot energisektoren i regionen. Energisektoren har store mengder lagra data. Med hjelp av  stordataanalyse kan ein finne ny kunnskap som kan hjelpe bedriftene til å ta bedre avgjerder.

Publikasjonar: