Miljø- og klimaregnskap for fritidsboliger

Det pågår en rask økning i krav til miljø- og bærekraftsprestasjon både på norsk og europeisk nivå. Det antas dermed at kontinuerlige forbedringer i miljøprestasjon blir stadig viktigere både for konkurransekraft og miljøhensyn fremover. Miljøvurderinger av produktene til Trevæven kan forventes å ha stor verdi både for bedriftens videre bærekraftsutvikling og konkurransekraft. Miljøvurdering av hytter er dessuten av forskningsmessig interesse, da forskningsbasert LCA ofte vurderer byggevarer hver for seg, og sjelden aggregerer miljøbelastningen opp til et helt bygg. Om bruksfase inkluderes i analysen, vil for eksempel en sammenligning av miljøvurdering for energibruk mot materialbruk være av interesse når det gjelder hvilke parametere i bygget man bør søke å optimalisere i videre bærekraftsarbeid. Flere hytteleverandører fokuserer på bærekraft, men det er lite som kan dokumenteres. I samarbeid med Vestlandsforskning vil Trevæven utvikle en regnemodell for utarbeidelse av miljø- og klimaregnskap for fritidsboliger. Vi kan ikke se at andre aktører har gjort tilsvarende innenfor hyttemarkedet.

Med utgangspunkt i EPD (Environmental Product Declaration) og relevant forskning skal Trevæven utvikle en regnemodell for utarbeidelse av miljø- og klimaregnskap for fritidsboliger. Hovedmålet til prosjektet er å vurdere miljøbelastningen til hytter, og at virksomheten skal kunne levere et hyttekonsept hvor dokumentasjon av klima- og miljøbelastning er en del av leveransen.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Trevæven AS
Prosjektnummer:
6620
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar: