Kraftoverskudd som grønt konkurransefortrinn i Sogn

Rapport
Id:
August 2023
Utgjevar:
Vestlandsforsking

En vurdering av om lokalt kraftoverskudd kan styrke lokalt næringsliv, redusere klimagassutslipp, og gi grobunn for nye næringer og industrielle symbioser.