Utredning av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland - utfordringer, muliheter og prioriteringer

Omtale:

Prosjektet skal inngå som ein viktig del av utredningsarbeidet til regionalplan for klimatilpassing i Rogaland og skal beskrive utfordringar og mogelegheiter, og gi forslag til handling og prioritering. Prosjektet gjennomføres i tre arbeidspakkar: 

Konferanser:

Digital høyringskonferanse om regionsplan for klimatilpassing i rogaland blei halde 5. mai 20. Opptak av møtet, høyringsdokument og planprogram kan du finne her. 

Rapporter:

Cicero rapport, Del 1; Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn, finn du her

Vestlandsforsking rapport, del 2; Utredning av konsekvensar av klimaendringar på natur og samfunn i Rogaland: utfrodringar, mogelegheiter og prioriteringar (sjå lenke nedanfor) eller klikk her

NORCE og met.no rapport, Del 3 er her.

Publikasjonar av andre:

Borgar Aamaas, Samling 2, oktober 2019, presentasjon; Konsekvensar av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Rogaland fylkeskommune
I samarbeid med:
CICERO
Norce
met.no
Prosjektnummer:
6530
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: