Presentasjon av resultat frå utgreiingane om konsekvensar av klimaendringar på natur og samfunn i Rogaland

Foredrag
Id:
Februar 2020

Samlepresentasjon

Dialogverksted Regionalplan for klimatilpassing, arrangert av Rogaland fylkeskommune Stavanger 20.02.2020