Utforske risikoeierskap knyttet til grenseoverskridende klimarisikoer som påvirker de nordiske landene

Prosjektet skal drøfte fordeling av risiko-eierskap - hvem rammes, hvem har ansvar for, og hvem har kapasitet til å adressere risikoen – for ulike former for grenseoverskridende klimarisiko som kan ramme de nordiske landene. Prosjektet tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget fremkommet gjennom to tidligere Nordisk ministerråd prosjekter: "Nordic perspectives on transboundary impacts of climate change” (fra 2022) og ”Comparative analysis of the adaption policy landscape in the Nordic region” (2023). Prosjektet har tre arbeidspakker: 1) Survey i hver av de tre samarbeidende landene (Norge, Sverige, og Finland), 2) felles nordisk arbeidsverksted, og 3) analyse, dokumentasjon, og utvikling av policy-anbefalinger. Surveyen vil gå til et utvalg informanter som representerer kommuner, fylkeskommuner, og relevante næringer. Surveyen vil inneholde spørsmål om type risiko informantene er opptatt av, hvordan de tror risikoen vil arte seg, og deres synspunkt på risikoeierskap.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordisk ministerråd / Nordic Council of Ministers
I samarbeid med:
Universitetet i Helsinki
Stockholm Environment Institute
Prosjektnummer:
6685
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: