Utredning for Nordisk råd om grenseoverskridende klimarisiko

Hovedmålet med prosjektet er å forbedre forståelsen av effekten av grenseoverskridende virkninger av klimaendringer i de nordiske landene. Den tar også sikte på å identifisere prioriterte sektorer og muligheter for felles nordisk innsats.

Prosjektleder er Kati Berninger, Tyrsky

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordisk ministerråd
I samarbeid med:
Tyrsky Consulting Ltd.
Stockholm environment institute
Prosjektnummer:
6592
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar