Miljøplan for Sparebanken Sogn og Fjordane - Klimabanken

Sparebanken Sogn og Fjordane har engasjert Vestlandsforsking til å utvikle og formidle kunnskap om korleis fylket vert råka av klimaendringane og korleis fylket kan vere med å redusere klimaproblema.  Ei serleg oppgåve er å avdekke vinn-vinn-situasjonar for klima og næringsliv.  Avtalen gjeld i 3 år.

Aktueltmelding:

10 klimabod i Sogn og Fjordane - Sparebanken Sogn og Fjordane i bresjen for klimasatsing

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sparebanken Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6079
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: