Klima- og energiråd til folk flest

Vestlandsforsking har på oppdrag frå Sparebanken Sogn og Fjordane laga ei nettbasert teneste med gode råd om klima og energi.

Arbeidet er gjort innafor prosjektet ”Klimabanken” som starta i 2007.

Pressemelding - Sparebanken Sogn og Fjordane

Her er nettsida der du kan få gode råd: Energiguiden