Klimabankprosjektet 2009 - vindenergi som framtidsstrategi?